Stichting Familie Ravelli Nederland

Kerkarchief Druogno

KLIK HIER

Een werkgroep van twaalf personen heeft het hele kerkarchief van Druogno vertaald. De  genealoog Harmen Snel begeleidde de werkgroep. Alle families die tussen 1568 en 1900 in Druogno woonden zijn hierin terug te vinden.

Contact informatie
Naam        Werkgroep Kerkarchief Druogno
Email         RavelliNederland@xs4all.nl

Gebruik onze informatie royaal! Graag wel verwijzen naar Workgroup Church Archives Druogno