Stichting Familie Ravelli Nederland

De naam Ravelli

Kinderen van de grijsaard?

Wij hebben ooit contact gehad met een Italiaanse kunstschilder die ons vertelde wat de naam Ravelli betekent. Hij verdeelde de naam in drie delen: de laatste letter ‘i’, het midden ‘ell’ en het begin ‘Rav’.

De ‘i’ in Italiaanse namen verwijst naar de mannelijke meervoud. Zo is het Italiaanse woord voor jongetje ‘bambino’. Het meervoud van ‘bambino’ is ‘bambini’. De vrouwelijke meervoudsvorm in het Italiaans wordt gemaakt door de uitgang ‘a’ te vervangen door ‘e’. ‘bambina’ wordt ‘bambine’. Bijzonder in de Italiaanse taal is dat als er een groepje jongens en meisjes zijn, de mannelijke meervoudsvorm ‘bambini’ gebruikt, ook al zijn er tien meisjes en slechts een jongetje. In de naam Ravelli verwijst de ‘i’ dan ook naar ‘de kinderen van’.

Het middelste deel van de naam Ravelli ‘ell’  maakt een verkleinwoordje van ‘de kinderen’. ‘Elli’ zou dan verwijzen naar ‘de kindjes van ..’.

Rav’ tenslotte zou mogelijk verwijzen naar het Latijnse woord Ravus dat grijs betekent. Volgens hem zou de naam Ravelli verwijzen naar De kinderen van de grijsaard.

Het is belangrijk om te weten dat pas in de middeleeuwen de letter ‘v’ in het Latijnse alfabet wordt toegevoegd. Voor die tijd werd alleen de letter ‘u’ gebruikt. Rav kan dus ook Rau zijn!

Kinderen van Rau?

In de dictionnaire de la noblesse wordt de genealogie beschreven van het adelijke geslacht Ravelli, ook wel bekend onder de naam de Ravel. Dit is overigens geen familie van de Ravelli’s in Nederland!

Uit officiele stukken zou blijken dat deze familie afstamt van een adelijke familie uit Lombardije met de naam Rau. Na de inname door keizer Frederik Barbarossa van Milaan zou de familie Rau uitgewaaierd zijn over Italie en zouden zij hun naam hebben veranderd in Ravelli of Rovelli (De la Chenaye-Desbois, 1776, p. 697 – 700).

We weten natuurlijk niet of de familie Rau in Milaan woonde, maar de geschiedenis in Milaan komt overeen met wat  De la Chenaye-Desbois beschrijft. Deze beschrijft ook dat Italiaanse bronnen melding maken van een tak van de familie Ravelli die naar Pisa vertrok en dat leden van deze familie hier belangrijke posten innamen. De genealogie van de familie de Ravel d’Esclapon die goed gedocumenteerd is begint bij Antoine Ravelli.

In het midden van de veertiende eeuw hielp Antoine Ravelli de koningin van Napels en gravin van de Provence , Johanna I van Napels. Vanwege zijn hulp in de vele oorlogen kreeg Antoine Ravelli van Johanna I de titel van baron en een stuk van de Provence, Esclapon (De la Chenaye-Desbois, 1776, p. 697 – 700).

In de film ‘La famiglia Ravelli d’ Ollande (Ravelli & Verlaan, 2001) vertelt Gerard de Ravel d’ Esclapon, een van de nazaten van Antoine Ravelli de rest van het verhaal.

 

Op grond van deze genealogie hebben we dus een sterke aanwijzing dat de naam Ravelli uit Lombardije afkomstig is en mogelijk een relatie heeft met de naam Rau.

De naam Ravelli in Italie

De genealogie van de Ravel d’Esclapon geeft ons sterke aanwijzingen over de oorsprong van de naam Ravelli en komt overeen met het verhaal uit de inleiding, nl. dat de naam afstamt van Rau. Verder leert de genealogie van de Ravel ons dat de naam Rau ook wel veranderde in Rovelli en Ravelli.

De naam Rau is verspreid over heel Italie, maar komt zeer weinig voor; slechts 110 keer en dan vooral in Sicilie en Sardinie. Deze gegevens ondersteunen enigszins het verhaal dat de oude familie Rau zich verspreidde over Italie.

De naam Rovelli komt in Italie meer voor dan de naam Rau, maar is ook zeldzaam. In het begin van de 21ste eeuw vinden we nog geen duizend mensen met deze naam. De meeste wonen in Lombardije en Piemonte. Op grond van deze gegevens zouden we kunnen veronderstellen dat degenen die de naam Rovelli aannamen, zich niet verspreidden over Italie, maar in de buurt van de streek waar hun voorvaderen woonden.

Net als de naam Rovelli is ook de naam Ravelli zeldzaam. Ze komt iets meer dan duizend keer voor, het meeste in Lombardije.

Samen met de gegevens over de verspreiding van de namen Rau, Rovellie en Ravelli steunen ook deze gegevens het verhaal dat de genealogie van Gerard de Ravel d’Esclapont vertelt. Namelijk dat de naam Ravelli oorspronkelijk uit Lombardije komt. Dat de naam verwant is aan Rau kan niet hieruit niet worden afgeleid. Wel is duidelijk dat de naam Rau vrijwel verdwenen is.

 

De betekenis van de naam

Als we aannemen dat de naam Ravelli verwant is aan de naam Rau, dan kan het interessant zijn om te achterhalen waar deze naam naar verwijst. Helaas kunnen we ook hierover niet het laatste woord zeggen

Volgens Gallini, Mario Sala & Elena Moigraghi (1997)[6]  worden de namen Rao en Rau door elkaar gebruikt en stammen ze af van de Latijnse naam Raulus of Raulandus. Deze naam zou op haar beurt een relatie hebben met de Duitse naam Rodolfo. De naam Rodolfo is opgebouwd uit de woorden: Hroth, hetgeen roem betekent en Wulfa dat wolf betekent. De roemrijke wolf; het heilige dier van de Noorse volken.

Op de website van de Cognomi Italiani komen we drie andere verklaringen van de naam Ravelli tegen: een verwijzing naar de stad Ravello, naar het Latijnse woord voor stroom en naar kool

In de elfde eeuw verzette de bewoners van een streek aan de Almalfische kust zich tegen de Amalfi. Ze verschansten zich op de heuvel Torello. De Amalfi noemden deze plaats Rebello. Deze naam veranderde in Raviello en Ravello. Ravelli zou dan een vervoeging zijn van de naam Ravello. Als dit zou kloppen, dan zou men de meest Ravelli’s in deze streek van Italie verwachten. Dit is echter niet het geval. Dus deze vooronderstelling wijzen we af.

De andere  verklaring verwijst naar het Latijnse woord Rivus, dat rivier betekent. Veel meer is hier niet over te vinden.

Tot slot wordt de naam Ravelli ook wel gekoppeld aan het woord Rapa, dat verwijst naar kool of rapen, het voedsel van de armen.

 

Conclusie

Er zijn geen directe aanwijzingen voor de herkomst van de naam Ravelli. Wel weten we dat de naam zeldzaam is.  Twee onafhankelijke bronnen wijzen echter in de richting van Lombardije; de genealogie van de Franse familie de Ravel d’Esclapon en de aantallen Ravelli’s in deze streek.

Over de vraag of de naam Ravelli afstamt van de naam Rau zegt alleen de geschiedenis van de Ravel d’Escalpon iets. Dit deel van het verhaal is echter niet gedocumenteerd. Het is wel weer aardig dat ook de hedendaagse kunstschilder die reageerde op het radioprogramma ook in de richting van Rav = Rau dacht. http://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani/RAVELLI