Stichting Familie Ravelli Nederland

Het kapelletje

Dit kapelletje werd gebouwd door Giovanni Giacomo Ravelli in 1671. Alle Ravelli’s in Nederland stammen van hem af. In 2014 startte de restauratie in opdracht van de Stichting Familie Ravelli Nederland. In oktober 2016 werd het gebouwtje ingezegend in aanwezigheid van ruim 30 Ravelli’s uit Nederland.

Het leven van Giovanni Giacomo

Waarschijnlijk was de moeder van Giovanni Giacomo in deze baita toen Giovanni Giacomo op 15 september 1601 geboren werd. Het vee was toen nog niet terug uit de bergen. Zeventig jaar later liet Giovanni Giacomo het kappelle tegen de baita bouwen ter ere van God. Na de inzegening leefde hij nog ruim vijf jaar. Hij stierf in januari 1677.

Giovanni Giacomo leefde in een periode die gekenmerkt wordt als de kleine ijstijd. Deze periode duurde grofweg van 1600-1850. In deze periode waren er veel extreem koude winters. De koude periodes waren van invloed op de oogsten en de gezondheid van mensen.  maakte in zijn leven drie hongersnoden mee en de pest in 1630. Toch heeft hij het relatief goed gehad. Van de negen kinderen die hij kreeg, leefden er zeven relatief lang.

 

De Fresco’s

De schilderingen op de muren zeggen iets over het leven van Govanni Giacomo.

1.I H S

Dat Jezus belangrijk was voor Giovanni Giacomo vertelt niet alleen het beeld van Jezus aan het kruis, maar ook het monogram aan het plafond met de letters IHS en het nimbuskruis boven in de gevel van het kapelletje. Het monogram betreft de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (IHΣOΣ): Iota, Eta en Sigma.

Bernardus van Siena speelde in Italië van de 15de eeuw een grote rol in de religieuze heropleving.

 

  1. Het Imbus kruis

De bruine cirkel boven op de gevel van de kapel verwijst naar het aureool dat heilige om hun hoofd hebben. Het aureool van Jezus ondersscheidt zich van de stralenkrans van andere heiligen door het kruis dat hierin zichtbaar is. Dit aureool wordt het nimbus kruis genoemd.

 

De achterwand

We zien Jezus aan het kruis en Maria en Johannes met op de achtergrond een heuvellandschap. In de gewaden van Maria en Johannes zien we de kleur rood. Deze kleur verwijst naar het lijden en het vergoten bloed.

  1. Centraal staat de beeltenis van jezus aan het kruis op Golgotha. De schilder legt hier het moment vast, waarop Jezus tot zijn moeder zegt: “Vrouw, zie daar uw zoon”. Tot Johannes zei hij: “zie daar uw moeder”.
  2. Maria is hier afgebeeld met zeven zwaarden door haar hart. Deze wijze van afbeelden staat bekend als Maria van de zeven smarten. Elk zwaard staat voor de pijn die zij als moeder heeft doorstaan:

 

 

 

 

2a. Als Simeon in de tempel het lijden van Jezus en de bevrijding van de zonden voorspelt. Tegen Maria zegt hij: “En ook uw ziel zal door een zwaard worden doorboord”;

2b. Als Maria en Joseph moeten vluchten voor Herodus die Jezus wil vermoorden;

2c. Als Jezus op twaalfjarige leeftijd drie dagen zoek is en zijn ouders hem uiteindelijk in de tempel vinden.

2d. Als Maria haar zoon het kruis ziet dragen;

2e. Als Jezus de woorden uitspreekt: “vrouw, zie daar uw zoon”;

2f. Ala Jezus van het kruis wordt afgenomen

2g. Als Jezus in het graf wordt gelegd.

De nagedachtenis van Maria van de zeven smarten vindt plaats op 15 september en is gewijd aan het verdriet en lijden van Maria. 15 september is ook de geboortedatum van de bouwer Giovanni Giacomo.

  1. Rechts op de fresco staat Johannes. Deze discipel vertegenwoordigt de hele mensheid. Door de woorden van Jezus aan het kruis is Maria niet alleen de moeder van Jezus, maar van iedereen. Giovanni is tevens de eerste naam van de bouwer.
  2. Boven het kruis staat de verwijzing naar G. Iacomo Ravelo die de kapel liet bouwen. Dat het hier om Giovanni Giacomo gaat maakt de datum 1671 duidelijk, het jaar waarop hij zeventig werd.