Stichting Familie Ravelli Nederland

De geschiedenis van Albogno

De geschiedenis van Albogno[1]

Inleiding

Op deze pagina gaan we in grote stappen door de geschiedenis van Noord-Italië in relatie tot de Valle Vigezzo. Daar waar het relevant is maken we kleine uitstapjes naar het gewone leven van de familie Ravelli. Om de lezer een idee te geven van de tijd waarover  ik schrijf, maak ik geregeld een uitstapje naar de Nederlandse geschiedenis.

we starten in 1262 met de periode waarin de Visconti regeerden over de dalen rondom Domodossola. Hier wordt de basis van de gemeentelijke indeling gelegd. Invallen vanuit Zwitserland en pestepidemieën teisteren de streek.

Van 1450 tot 1535 zijn de Sforza’s aan de macht. In ruil voor hulp belastingvoordelen werken de bewoners van de Valle Vigezzo mee aan verdedigingswerken, m.n. in Trontana en Beura. Hoewel moeilijk te vinden, zijn er ook in Druogno nog restanten van deze verdedigingswerken. Tijdens de overheersing van de Sforza’s wordt rond 1511 de oudst ons bekende Ravelli geboren.

Dan begint in 1536 de Spaanse overheersing. In heel Europa is dit een onrustige periode, waarvan in Nederland de beeldenstorm in 1566 en de bezetting van Den Briel in 1572 erg bekend zijn. Ook in de Valle Vigezzo is de nodige onrust. Bendes bestrijden elkaar en het geloof in heksen is no volop aanwezig. Opmerkelijk is dat de bewoners van de Valle Vigezzo een periode dezelfde koning hebben als de bewoners van Amsterdam en den Haag.

In 1713 wordt de Vrede van Utrecht getekend. De Spaanse successieoorlog is achter de rug. In Nederland moeten de Zeven Provinciën een groot deel van de zuidelijke Nederlanden afstaan aan Oostenrijk. Het Valle Vigezzo komt onder het bestuur van van Savoye. Het huis van Savoye krijgt later Sardinië en wordt zo het koninkrijk Sardinië.

Het koninkrijk Sardinië komt na de val van Napoleon weer op de voorgrond en leidt Italië naar de eenwording in 1861. De toenmalige Viktor Emanuel II van Savoye wordt de eerste koning van het verenigd Italië. Vanaf deze tijd vestigen zich geen Ravelli’s uit Albogno meer in Nederland. Om die reden stopt de geschiedenis hier

De heerschappij van de Visconti

Van 1262 tot 1410 heersen de Visconti over het Valle Vigezzo. In deze periode wordt het gebied rondom Domodossola een paar keer administratief gereorganiseerd. In het begin van deze periode in vijf stadsdelen, waarvan het Valle Vigezzo er een is. Het stadsdeel Valle Vigezzo wordt weer onderverdeeld in twee delen, waarvan in één stadsdeel de volgende gemeenten deel uit maken: Coimo, Druogno, Buttogno en Albogno (in Norsa, p. 148). Een eeuw later wordt het gebied verdeeld in zes afdelingen. Ook dan blijft het Valle Vigezzo een administratief geheel.

Behalve de onrust rondom de opvolgingen, werd Italië ook zwaar getroffen door verschillende pestepidemieën. De bekendste startte in 1346 en verspreidde zich in vijf jaar over heel Europa. De pest wordt veroorzaakt door een bacterie die onder slechte hygiënische omstandigheden zijn kans grijpt. Volgens sommige schattingen overleed een derde van de bevolking. Ik heb geen redenen kunnen vinden, waarom er in Albogno geen doden door deze pest zijn gevallen.

Invallen vanuit Zwitserland

Vanaf 1410 zijn er verschillende invasies vanuit Zwitserland. Troepen steken de Simplonpas en de Gotthardpas over en bezetten Domodosolla. In deze periode krijgen verschillende leenmannen het gezag over het Valle Vigezzo. Een belangrijke leenheer voor de vallei is de graaf Vitaliano Borromeo. Omdat in dit feodale stelsel de boeren land leenden van de leenmannen en hiervoor in de plaats plichten hadden, moeten deze veranderingen de bewoners van Albogno ook hebben geraakt.

In 1447 krijgt het Valle Vigezzo wel speciale rechten en voordelen die te maken hebben met tol en belastingen. Ik heb niet kunnen vinden wat hiervoor de belangrijkste aanleiding was. Wel is duidelijk dat deze speciale rechten door latere machthebbers worden bevestigd, omdat de vallei meewerkten aan de bouw en versterking van torens en kastelen. Boven Sasseglio[2] en in de bossen van Baglione[3] zijn nog de ruïnes van een oude toren te vinden

In de middeleeuwen komen pestepidemieën regelmatig voor, ook in de Valle Vigezzo. Waarschijnlijk vielen ook in Albogno de nodige slachtoffers. Zeker zullen de bewoners de gruwelverhalen over de zwarte dood hebben gehoord. Een harde aanwijzing hiervoor is te vinden in het buurdorpje Sagrogno. In 1453 werd hier de ‘Oratorio del San Rocco’ gebouwd. San Rocco  was de beschermheilige tegen de pest. We kunnen niet met zekerheid zeggen of er toen ook al Ravelli’s in Albogno woonden.

De overheersing door de Sforza’s

De Sforza’s zijn vanaf 1450 tot 1535 aan de macht. Politiek is dit een onrustig periode. Vanuit Zwitserland zijn er opnieuw verschillende invallen die afgeslagen worden. De Valle Vigezzo krijgt in 1487 en in 1495 de vrijstellingen van belasting en tol bevestigd omdat de verdedigingswerken in Beura en Trontano worden versterkt.

Op 13 en 14 september 1515 vindt de slag om Marignano, in de buurt van Milaan, plaats. Frans de Eerste van Frankrijk verdrijft de Zwitsers. Een jaar later verliest hij dit terrein weer aan de Spaanse koning Karel de Vijfde. Rond deze tijd moet de oudst ons bekende Ravelli geboren zijn.

Onze oudst bekende voorvader

We weten dat de oudst ons bekende Ravelli overleden moet zijn na 13 augustus 1578. Hij wordt namelijk dan nog genoemd (uitleggen hoe we dit weten).  We weten ook dat zijn zoon overleden moet zijn voor 17 januari 1599 omdat…   Ook weten we dat zijn kleinzoon overleden moet zijn voor 12 februari 1624, omdat …. Tot slot weten we wanneer zijn achterkleinzoon gedoopt is, nl op 16 september 1601 (zie ook hoofdstuk .. van dit boek).

Als we aannemen dat er tussen elke generatie ongeveer dertig jaar zit, dan kunnen we vanaf 16 september 1601 terugrekenen wanneer de ons bekende oudste Ravelli geboren moet zijn; rond 1511 (zie figuur 1).

Figuur1, stamboom van Giovanni Giacomo Ravelli * +/- 1511)

Rond 1511 begint dus onze genealogie met de geboorte van Giovanni Giacomo Ravelli. Omdat er in die tijd nog geen geboorteregisters bijgehouden werden, weten we niet zeker of onze stamvader in Albogno  geboren is. Wel weten we zeker dat zijn geboorte ongeveer samen valt met een nieuwe epidemie. Op 26 juli 1513 worden in Domodossola de eerste verschijnselen van de pest waargenomen.[4] De ziekte verspreidt zich snel over de streek, maar slaat vooral toe in Sasseglio, Sagrongo en de gebieden rondom Buttogno en Vilette.  Sasseglio ligt onder Albongo  en Sagrogno ligt op de zelfde hoogte als Albogno. Beiden op een afstand van nog geen 15 minuten lopen!

In onzekere tijden zoeken mensen houvast in het geloof. Zo ook rond 1500.

Negentien jaar  voor de epidemie van 1513 gebeurt er in 1494 een wonder er in het dorpje Re zo’n 12 kilometer van Albogno. Op dinsdag 29 april zou een zekere Giovanni Zucono tijdens een spel geld verloren hebben. Woedend gooit hij een steen tegen de fresco van de maagd Maria. De volgende dag blijkt dat, daar waar Maria geraakt is, bloed uit de fresco komt. Het verhaal over dit wonder verspreidt zich door de vallei en door het land. Sinds die tijd vinden we overal in de vallei fresco’s van ‘Maria van het bloed’..

Tot op de dag van vandaag reizen vele pelgrims naar Re om daar te bidden voor de genezing van henzelf of van hun geliefden. 0m de stroom pelgrims te kunnen verwerken is er in 1958 een basiliek in het kleine dorp gebouwd. Giovanni Giacomo zal zeker van het wonder van Re van gehoord hebben

De Spaanse overheersing (1536-1714)

In 1535 overleed de laatste Sforza, Frans de Tweede. Karel de Vijfde neemt de macht rondom het Ossoladal over. Een periode van 179 jaar van Spaanse overheersing begint. Onze oudst bekende voorvader, Giovanni Giacomo (geboren +/- 1511) heeft dus gedurende een groot deel van zijn volwassen leven in Spanje ‘gewoond’.

Voor het Valle Vigezzo was het politiek een onrustige periode met gevechten tussen verschillende families uit verschillende valleien. M.n. de families Balcone en Rossi speelden een belangrijke rol. In deze machtsstrijd mengden zich ook verschillende bendes.

Er waren regelmatig epidemieën en hongersnoden, die mede veroorzaakt werden door de klimaatveranderingen in die tijd. De gemiddelde temperatuur was ongeveer 2 graden lager dan aan het einde van de twintigste eeuw. Er wordt wel gesproken van ‘de kleine ijstijd’.

Het bestuur van de vallei wordt in deze tijd vernieuwd. De privileges van de vallei worden opnieuw bevestigd, waardoor in 1543 de belastingdruk wat afneemt. Voorwaarde bleef dat de bewoners van het dal moesten bijdragen aan de huisvesting van soldaten.

De algemene raad van de Valle Vigezzo begint in 1552 de notulen van de vergaderingen te bewaren en aan notarissen wordt het recht ontnomen om te pleiten voor de rechtbank.

In 1566 breekt in Nederland de beeldenstorm uit. De Spaanse koning Philip II stuurt een troepenmacht om de protestanten tot de orde te roepen. Dit is de opmaat voor het gewapende verzet onder leiding van prins Willem van Oranje.

Op 1 april 1572 veroveren de watergeuzen Den Briel op de Spanjaarden.

Op 4 november 1599 werd door de algemene raad van de Valle Vigezzo een verordening aangenomen om de bendes te bestrijden. Deze verordening werd ingediend door de gemeenten van het Valle Vigezzo Coimo, Albogno, Druogno, Buttogno, Crana, Toceno, Vocogno en Prestinone, Craveggia, Zornasco, Malesco, Finero, Vilette, Re, Folsogno, Dissimo en Olgia). Deze verordening was ook een poging om de rust onderling te herstellen.

In 1601 wordt Giovanni Giacomo Ravelli, de bouwer van het kapelletje geboren 

In de zeventiende eeuw heerste er armoede in de Valle Vigezzo. De bewoners van de vallei krijgen regelmatig vrijstellingen van belastingen en tol. Er zijn pestepidemieën in 1612 en 1629 en bijgeloof speelt een grote rol. Een fanatieke priester wijdt de ellende aan heksen en tovenaars. Rond deze tijd wordt de kerk in Albogno gebouwd.

In een oorkonde uit 1595 wordt vermeldt dat de gemeente Albogno een kapel inrichtte om de heilige mis te lezen en de jongeren in het dorp op te voeden. De kerk van Albogno is genoemd naar de aardsengel Michael. San Michael staat bekend als de bestrijder van het kwaad. Bijna altijd wordt hij afgebeeld met een zwaard in zijn hand, waarmee hij het kwaad bestrijdt. In de kerk van Albogno heeft hij geen zwaard in zijn hand, maar een bliksemschicht. Mogelijk verwijst dit vuur naar een pre christelijk god.

In deze periode komt ook de emigratie naar Frankrijk op gang, met name vanuit Craveggia, Malesco en Vilette. Niet ver van de Valle Vigezzo wordt iemand geboren die achter de schermen veel invloed zal uitoefenen in Europa.

In Brig wordt in 1609 Kaspar Jodok von Stockalper geboren. Het lukt hem al op jonge leeftijd om relaties te leggen met belangrijke Europese vorstenhuizen. Ook krijgt hij het monopolie over de Simplonpas. Dit gebruikt hij om route over de pas[5] te verbeteren en het monopolie in Wallis te krijgen op de verkoop van zout.

Zijn macht werd zo groot dat steeds meer invloedrijke personen zich tegen hem keerde. Deze begonnen een proces tegen Kaspar Jodok von Stockapler en dwongen hem schuld te bekennen. In 1678 werd zijn vermogen verbeurd verklaard en een jaar later vluchtte hij naar Domodossola, waar hij vijf jaar woonde in Palazzo Silvia. Hierna keerde hij als gebroken man terug naar zijn kasteel in Brig, waar hij in 1691 sterft.

In 1700 sterft Karel II, de laatste koning van Spanje, de zuidelijke Nederlanden, Napels en Sicilië. Opmerkelijk is dat in die tijd de bewoners van Amsterdam en den Haag dezelfde koning hadden als de bewoners van de Valle Vigezzo.

Karel II heeft geen kinderen, waardoor er een strijd om de troon uitbarst. Een coalitie van Engeland, de republiek der Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk stond tegenover Frankrijk en Spanje.

In 1680 wordt Carlo Giuseppe Ravelli in Albogno geboren, de kleinzoon van Giovanni Giacomo (1601-1677) die in 1671 het kapelletje heeft laten bouwen.  Voor zover wij hebben kunnen achterhalen is Carlo Giuseppe de eerste Ravelli die naar Nederland vertrekt. Hij sterft op 22 jarige leeftijd in Amsterdam en wordt in 1702 begraven in de Oude Kerk aldaar. . … Cavallini betaalt de kerk hiervoor fl. 1?,00 .

In 1713 eindigt de successie oorlog met de Vrede van Utrecht, later bevestigd door de Vrede van Rastadt in 1714. Hiermee eindigt ook de Spaanse overheersing voor de Valle Vigezzo. Van 1714 tot 1743 valt het onder de onder het Habsburgse rijk, maar behoudt wel de onafhankelijkheid.[6]

De Zeven Provinciën verliezen volgens tijdens de onderhandelingen een gedeelte van Zuid Nederland aan Oostenrijk en kan niet meer meekomen als een wereldmacht op zee.

 De heerschappij van Savoye

Savoye is een oude regio die stukken van Frankrijk en Italië omvatte. Het huis van Savoye kent een lange lijst van hertogen en graven die teruggaat tot 1003. Rond 1400 komt ook Piemonte onder het beheer van de hertog van Savoye. Victor Amadeus II regeert als hertog van 1675 tot 1720 over het gebied, eerst als hertog en later als koning. Hoe is dit zo gekomen?

Victor Amadeus II van Savoye had tijdens de Spaanse successieoorlog de kant tegen Frankrijk gekozen. Om die reden krijg hij in 1713 het koningschap over Sicilië. Hij ruilde het koningschap over Sicilië in 1720 tegen het koningschap van Sardinië. Hertog Victor Amadeus II wordt koning, niet alleen van Sardinie, maar ook van Piemonte. Zo ging de Valle Vigezzo behoren tot het koninkrijk Sardinië met als hoofdstad Turijn. Dit zou zo blijven tot de eenwording van Italië in 1861.

Nu wordt ook duidelijk waarom op de overlijdensakte van Petrus Antonius Ravelli in 1897 staat dat hij geboren is in Albogno (Albogna) in Sardinië.

Tijdens de heerschappij van het huis van Savoye wordt de Valle Vigezzo verschillende malen goed in kaart gebracht. De kaarten werden mede gemaakt om economische redenen; weten welke mensen er wonen opdat er belasting geïnd kon worden.

De eerste, vrij eenvoudige kaart van Albogno dateert van 1722 en is gemaakt ten behoeve van een volkstelling. Voor deze kaart werden drie bewoners van het dorp geconsulteerd; Giovanni Antonio Ravelli (1685 – 1746)[7], Carlo Antonio Jorio en Antonio Maglini. We weten dat het kapelletje aan het huis van Ravelli in Bailone in die tijd al bestond. Het is echter niet op de kaart terug te vinden. Zou dat een manier van belastingontduiking zijn geweest?

Rond 1722 zijn de oom van Giovanni Antonio en de kleinzoon van de bouwer van het kapelletje al in Amsterdam te vinden, Giacomo Ravelli (1662-1732). Samen met zijn zoon Giovanni Maria handelen zij in onder meer garens.

In 1731 wordt zijn neef, Giuseppe Maria (1706-1796) schoorsteenveger in Amsterdam.

Karel (Carlo) Emanuel III van Savoye volgt in 1730 zijn vader op. In de twee volgende jaren probeert zijn vader nog terug te komen, maar dat lukt niet. Daarna blijft  Karel Emanuel III tot 1773 op de troon. In die tijd raakt hij betrokken bij verschillende oorlogen en dat moet nogal wat gekost hebben. Na deze oorlogen geeft hij toestemming aan de dalen rondom Domodossola voor handel met Milaan. De Valle Vigezzo mag verschillende soorten granen importeren. Ze exporteren op hun beurt houtskool en brandhout.

Uit deze tijd hebben we verschillende kaarten gevonden. Sommigen geven een overzicht van het gebied (figuur 2). Op andere is de productie van de bos- en landbouw goed te zien (figuur 3 en 4).

Figuur 4­­­ is een fragment van een grotere kaart uit 1795. Onder deze kaart staat de productie van de vallei nauwkeurig uitgewerkt (Figuur 5).

Napoleon

In 1773 overlijdt Karel Emanuelle III en zijn onbekwame zoon Victor Amadeus III volgt hem op.

In de jaren tachtig van deze eeuw komt Giuseppe Marie (1755-1836) samen met zijn vrouw Antonia naar Nederland. Zij zullen zich hier blijvend vestigen. In 1788 wordt hun zoon, Petrus Antonius in Amsterdam geboren; de portretschilder (zie hoofdstuk ..).

Bij het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 kiest hij de kant van de koningsgezinden. Dat komt hem duur te staan, omdat Republikeinen winnen. Deze bezetten in 1792 Nice en in 1794 Piemonte.

Rond deze tijd voltrok zich in Nederland de Bataafse Revolutie. Op diverse plaatsen was er oorlog. In 1793 vielen Venlo,  Stevensweerd, Klundert en Beren op Zoom in handen van de Fransen. Maastricht en Eindhoven wisten stand te houden.In 1794 viel Maastricht en op 18 januari 1795 marcheerden de Franse troepen Amsterdam binnen zonder dat er bloed vloeide. Er wordt wel gesproken van de fluwelen revolutie.

Uiteindelijk verliest Victor Amadeus III. De oorlogen kosten hem een vermogen en veel land. In 1796 tekent hij de vrede met Napoleon. Carlo Emanuele IV volgt zijn vader op. In het Valle Vigezzo breekt een onrustige tijd aan.

Op 23 oktober 1796 probeert een inwoner van ?Druogno?, Giuseppe Antonio Azari de macht te grijpen. Dit mislukt jammerlijk. Giuseppe Antonio wordt gevangen genomen, berecht, opgehangen en verbrand. Zijn as wordt vervolgens uitgestrooid.

Op 9 december 1798 wordt de republiek Piemonte uitgeroepen. Deze republiek blijft nog geen twee maanden bestaan. Commissaris Joseph-Mathurin Musset neemt daarna het bestuur enige maanden over. De Oostenrijkers en de Russen voeren een tegenoffensief uit. Over de Simplon en door het Valle Vigezzo trekken troepen soldaten en Domodossola wordt verschillende keren bezet. Tussen 1799 en 1805 wordt een snellere route over de Simplonpas aangelegd. Het pad over Zwischbergen wordt afgesneden door vanaf Gabi naar Gondo een weg aan te leggen door de smalle kloof.

In 1800 verovert Napoleon op spectaculaire wijze Noord Italië en dit ontgaat de bewoners van de Valle Vigezzo niet. Napoleon zelf trekt met 56.000 de San Bernardo over en bezet Aosta en Ivrea en generaal Chabran trekt met 6.000 man de kleine Bernard over. Hier zullen de bewoners van de vallei weinig van gemerkt hebben. Ze zullen veel gehoord en gezien hebben van de volgende twee troepenbewegingen die min of meer lijktijdig plaatsvonden. generaal Bethencourt trekt met 2.400 man de Simplon over en bezet Arona. Luitenant generaal Moncey tenslotte valt met 18.000 man via de Gothard pas Italië binnen en bezet Como.[8] Met name de overtocht over de Simplon moeten de Vigezzini goed gemerkt hebben. Het leger trok op een loopafstand van een paar uur langs Albogno. Ook zullen er waarschijnlijk boodschappers  van het leger van Moncey en Bentencourt door de Valle Vigezzo gereden zijn. In 1802 wordt Noord Italië een republiek met Napoleon als president. Drie jaar later roept hij zich uit tot koning van Italië.

In 1809 wordt Santa Maria Maggiore het bestuurlijke centrum van de Valle Vigezzo, met een raad van 32 personen, waarin vertegenwoordigers zaten uit Druogno, Craveggia, Malesco en Vilette.

De restauratie onder koning Victor Emanuel I

Het koninkrijk Italië duurt tot 1814 als Napoleon van Oostenrijk verliest. Het Valle Vigezzo komt opnieuw onder het gezag van het koninkrijk Sardinië met Victor Emanuel I als koning. Hij draait alle ontwikkelingen van Napoleon terug en herstelt de grondwet van 1770. Dit had voordelen voor de vallei. Zo mochten de bewoners minder belasting over zout betalen, ze mochten kruitpoeder voor eigen gebruik hebben, en tabak voor eigen gebruik telen. Ook mochten de bewoners weer vuurwapens dragen om zichzelf te verdedigen en voor de jacht. Daar stond wel tegenover dat buitenlandse troepen vrijelijk door over de Simplon en door de valleien konden trekken.

Rond 1810 ontstond er in Italië het geheim genootschap van de Carbonnari, een geheime organisatie die eerst streed tegen Napoleon.  Later eisten zij dat het koninkrijk Sicilië en het koninkrijk Sardinië een constitutionele monarchie werden. Om deze reden treed Victor Emanuel I in 1821 als koning van Sardinië af.

Koning Karel Felix

Victor Emanuel I wordt opgevolgd zijn broer Karel Felix, een zeer conservatieve heerser.  Zo bepaalt hij dat alleen mensen die 1500 lire konden betalen mochten leren lezen en schrijven.

In deze tijd maakt Petrus Antonius Ravelli furore als portretschilder in Amsterdam. Hij exposeert in .. met onder andere [titels schilderijen] 

Ook zijn er diverse Ravelli’s Den Haag en Amsterdam die geld verdienen met huizen en het schoorsteenvegersvak. Zij allen konden lezen en schrijven. Zou dit nog een bijdrage hebben geleverd aan de laatste golf van migranten uit het Valle Vigezzo?

In 1823 is er ook nog een vrij ernstige overstroming in het Ossoladal die de nodige schade aanricht.

Koning Karel Albert

Karel Felix sterft in 1831 en wordt hij opgevolgd door zijn neef Karel Albert. In 1834 is er opnieuw een overstroming van de Toce, een jaar later gevolgd door een cholera epidemie. Volgens de volkstelling van 1837 wonen er dan nog 147 mensen in Albogno, 57 minder dan in 1698 (zie figuur . volgende bladzijde) 

Figuur . Gegevens volkstelling 1837[9]

Vergelijking van de populatie in 1698 en 1822 met 1837
Plaats

Namen

Populatie 1698 Populatie 1822 Populatie 1837 Van 1698 tot 1837 Toename

1822 – 1837

Toename Afname
S. Maria Maggiore 611 759 804 193 0 45
Albogno 204 131 147 0 57 16
Buttogno 164 195 238 74 0 43
Coimo 328 260 288 0 40 28
Craveggia 1489 610 806 0 683 196
Dissimo 136 132 152 16 0 20
Druogno 582 465 582 0 0 117
Finoro 213 197 253 40 0 56
Folsogno 140 80 94 0 46 14
Malesco 625 530 638 13 0 108
Olgia 112 138 160 48 0 22
Re 114 130 132 18 0 2
Toceno 410 360 418 8 0 58
Villette 435 210 309 0 126 99
Vocogno en Prestinone 370 224 230 0 140 6
Zornasco 220 125 126 0 94 1
TOTAAL 6153 4546 5377 410 1186 831

In de herfst van 1839 overstroomt de Toce opnieuw. In 1845 wordt de vrijheid om te jagen afgeschaft

In 1848 komen de laatste Ravelli’s uit Albogno naar Nederland. Giacomo(1830-1885) gaat in ’s-Gravenhage wonen krijgt daar ook nageslacht dat in Nederland blijft wonen.  Zijn broer, Antonio Maria (1834-1875) vestigt zich in Amsterdam en krijgt daar ook nageslacht.

Hoewel Karel Felix het conservatieve beleid van zijn voorganger voortzette, wint hij uiteindelijk toch de sympathie van zijn onderdanen. Twee acties spelen hierbij een rol. Ten eerste had hij van zijn land een constitutionele monarchie gemaakt, met een parlementaire regering. Ten tweede maakt hij in 1849 ruimte voor zijn zoon Victor Emanuel II als laatste koning van Savoye en eerste koning van Italië.

Bezit van de familie Ravelli in Nederland

In 1858 heeft de familie Ravelli verspreid over Albogno en in de bebouwde kom een aantal landjes.

Het huis met het kapelletje in Bailone is op deze kaart duidelijk zichtbaar.

De landjes met meerdere kleuren werden gedeeld met andere families.

 

Koning Victor Emanuel II

Veel Italianen zien Victor Emanuel II als vader des vaderlands omdat hij een doorslaggevende rol speelde in de eenwording (Risorgimento = herrijzenis). Hij organiseerde het leger (van Noord Italië) en bevorderde de handel. Zijn manier van regeren werd algemeen gewaardeerd. In 1860 sloot Midden Italië zich na een referendum aan bij het koninkrijk Piemonte-Sardinië.

Giuseppe Garibaldi verenigt een leger van vrijwilligers, dat de naam Roodhemden kreeg. Hij verslaat in 1861 het leger van Frans II, de tirannieke koning van Zuid Italië. Via Rome trekt Victor Emanuel II naar het zuiden en sluit zich bij de stad Teano aan bij Garibaldi. Vrijwel het hele Italiaanse schiereiland is nu verenigd, met uitzondering van Rome, inclusief de omringende regio’s en Venetië. Er komt een parlement en Rome wordt als toekomstige hoofdstad. Op 17 maart 1861 wordt Victor Emanuel II tot koning van Italië uitgeroepen. In 1870 wordt Rome door Garibaldi ingelijfd en uitgeroepen tot hoofdstad van het verenigd Italië. De paus behield alleen het Vaticaan.

Vanaf deze periode verplaatsen de migratiestromen zich naar Noord- en Zuid-Amerika.

Samenvatting

De Valle Vigezzo heeft een lange geschiedenis van oorlogen en epidemieën. De eerste Ravelli’s verbleven vanaf het begin van de zestiende eeuw in de Valle Vigezzo. Rond 1700 zijn de eerste Ravelli’s al in Nederland. Eerst als handelaren in garens en niet veel later als schoorsteenveger.

Door de Spaanse overheersing en de heerschappij van Napoleon vermengt de geschiedenis van de vallei met die van Nederland.

 

[1] Voor het schrijven van dit hoofdstuk maak ik vooral gebruik van Paulo Norsa (1970) Invito alla Valle Vigezzo,  Domodossola, Dante Giovannacci Editore

[2] Als je vanaf Druogno over de weg naar Albogno gaat, kun je op een gegeven moment rechtsaf naar Sagrogno. Net voor deze afslag is er een bocht in de weg. Als je in deze bocht aan de zuidkant over de vangrail klimt en ongeveer 30 meter het bos in loopt zie je de ruïne van de toren.

[3] Vanaf Albogno loopt je door het bos richting Coimo. Je komt langs een kapelletje rechts met daar tegenover een graslandje. Als je verder doorloopt, kom je in een bos. Als je verder doorloopt, kom je op een groter grasland met recht tegenover je een groot rotsblok. Achter dit rotsblok kun je weer op verschillende manieren naar beneden. Hier vind je door bossen overwoekerde terrassen. Voorzichtig deze terrassen afdalen in zuidelijk, zuidwesteliljke richting. Het is even zoeken, maar dan vind je de restanten van wat een huis lijkt. Als je voorzichtig doorloopt en vanaf de andere kant kijkt, zie je de muur en de toren duidelijk

[4] Norsa (1970) geeft aan dat het mogelijk ook een vorm van tyfus kan zijn geweest

[5] Deze oude handelsweg is nog steeds te voet te volgen. De route begint bij het kasteel van Stockalper in Brig en gaat over de Simplon naar Gabi en via Zwischbergen naar Gondo en Domodossola.

[6] Het Habsburgse Rijk was een personele unie. Dit betekent dat de verschillende landen wel hetzelfde staatshoofd hadden, maar volgens het recht onafhankelijk waren. Vergelijk de Gemenebest van Naties in onze tijd (Engeland met o.m. voormalige koloniën in Afrika, India en Australië. Als deze landen zijn juridisch onafhankelijk, maar de Britse koningin is het symbolische staatshoofd).

[7] Feitelijk staat op de kaart: Gio’ Antonio Rauello. De ‘u’ is ‘o’ verwijzen naar Latijnse invloeden. De ‘v’ bestaat niet in het Latijn. In plaats hiervan wordt de ‘u’ gebruikt. De ‘o’ in Rauello betreft een Latijnse naamval (zie ook hoofdstuk …,p. ..).

 

[8] Eichhorn, Johann Gottfried & S. van der Meer (1816) Geschiedenis der drie laatste eeuwen, Volume 2, Thieme, Zutphen

 

[9] Cavalli, Carlo (1845) Cenni Statistico Storici della Valle Vigezzo tom. 1, Enrico Mussano, Torino.